معرفی

مشخصات فردی

فریده شریفی فر

نام - نام خانوادگی : فریده   شریفی فر

پست الکترونیکی : f_sharififar@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : خوارزمی تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

 • مسئول کمیته گلبال  انجمن ورزشهای معلولین _ جانبازان و نابینایان  در سال  1379 .
 • مسئول کمیته پذیرش در المپیاد ورزشی درون دانشگاهی، دانشکده تربیت دبیر فنی دکتر شریعتی در سال 1379.
 • مسئول کمیته تحقیقات معلولین و جانبازان بانوان کشوردر سال1382 .
 • مسئول تشریفات بازی های زنان پایتخت های کشورهای اسلامی( تنیس روی میز) در سال 1383
 • مربی  تیم بدمینتون  نفت در سومین الپیاد ورزشی بانوان شرکت ملی نفت ایران در سال 1385.
 • مسئول کمیته پژوهش و تحقیقات فدراسیون اسکواش در سال 1385.
 • مدیر پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال90- 1389 .
 • مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال91- 1390.
 • عضو شورای پژوهشی  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال 91-1390.
 • عضو شورای آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
 • عضو هیات علمی اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد تهران جنوب، زمستان 92.
 • عضو هیات تحریریه نشریه تخصصی مدیریت و رفتار سازمانی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد تهران جنوب از سال 1390.
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 1394.
 • عضو کمیته داوری اداره کل گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی، 1395. 


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-07-01

فریده شریفی فر
فریده شریفی فر

محل خدمت :
    دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمی :
    استادیار
^